بررسی سارکوسیستوزیس در نشخوارکنندگان کشتارگاه شهریار….

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید “بررسی سارکوسیستوزیس در نشخوارکنندگان کشتارگاه شهریار….” نام دارد و در گروه بندی “پزشکی عمومی” قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است.
در این سایت انواع مختلف فایل های آموزشی و کاربردی مانند کتاب ها، مقاله ها، جزوه های درسی و دانشگاهی و همچنین نرم افزارهای کامپیوتر و تلفن همراه به صورت دانلود رایگان و یا قابل خریداری گردآوری شده است.
به دلیل تعدد نوشته ها برای پیدا کردن موضوعات دیگر می توانید در قسمت سرچ بالای صفحه کلید واژه مربوط را وارد کنید و یا از دسته بندی ها و برچسب های سایت استفاده نمایید.
امیدواریم این مطالب برای شما مفید باشد!

بررسی سارکوسیستوزیس در نشخوارکنندگان کشتارگاه شهریار....

بررسی سارکوسیستوزیس در نشخوارکنندگان کشتارگاه شهریار….

– فهرستمطالب
عنوان شمارهصفحه
چکیده … ۱۲-۱۳
فصلاول: کلیاتتحقیق
مقدمه…… ۱۳
تاریخچه …… ۱۴-۱۳
ویژگیهای انگل… ۱۵
اصطلاحات ….. ۱۶-۱۵
طبقه بندی تک یاخته……………………………………………………… ۱۷-۱۶
تاکسونومی اپی کمپلکسا……………………………………………………… ۱۷
ساختمان اپی کمپلکسا…………………………………………………………. ۱۸
نامگذاری سارکوسیستیس……………………………………………….. ۲۱-۱۹
چرخه زندگی سارکوسیستیس……………………………………………. ۲۶-۲۳
بیماریزایی سارکوسیستیس…

نگارش:
۹۶/۱۱/۲۸