توابع ریاضی و مثلثاتی در اکسل

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید “توابع ریاضی و مثلثاتی در اکسل” نام دارد و در گروه بندی “مهندسی مواد” قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است.
در این سایت انواع مختلف فایل های آموزشی و کاربردی مانند کتاب ها، مقاله ها، جزوه های درسی و دانشگاهی و همچنین نرم افزارهای کامپیوتر و تلفن همراه به صورت دانلود رایگان و یا قابل خریداری گردآوری شده است.
به دلیل تعدد نوشته ها برای پیدا کردن موضوعات دیگر می توانید در قسمت سرچ بالای صفحه کلید واژه مربوط را وارد کنید و یا از دسته بندی ها و برچسب های سایت استفاده نمایید.
امیدواریم این مطالب برای شما مفید باشد!

توابع ریاضی و مثلثاتی در اکسل

توابع ریاضی و مثلثاتی در اکسل

در این مجموعه ۵۸ تابع ریاضی و مثلثاتی توضیح داده شده است:
۱- ABS
۲- ACOS
۳- ACOSH
۴- ASIN
۵- ASINH
۶- ATAN
۷- ATAN2
۸- ATANH
۹- CEILING
۱۰- COMBIN
۱۱- COS
۱۲- COSH
۱۳- DEGREES
۱۴- EVEN
۱۵- EXP
۱۶- FACT
۱۷- FLOOR
۱۸- GCD
۱۹- INT
۲۰- LCM
۲۱- LN
۲۲- LOG
۲۳- LOG10
۲۴- MDETERM
۲۵- MINVERSE
۲۶- MMULT
۲۷- MOD
۲۸- MROUND
۲۹- MULTINOMIAL
۳۰- ODD
۳۱- PI
۳۲- POWER
۳۳- PRODUCT
۳۴- QUOTIENT
۳۵- RADIANS
۳۶- RAND
۳۷- RANDBETWEEN
۳۸- ROMAN
۳۹- ROUND
۴۰- ROUNDDOWN
۴۱- ROUNDUP
۴۲- SERIESSUM
۴۳- SIGN
۴۴- SIN
۴۵- SINH
۴۶- SQRT
۴۷- SQRTPI
۴۸- SUBTOTAL
۴۹- SUM
۵۰- SUMIF
۵۱- SUMPRODUCT
۵۲- SUMSQ
۵۳- SUMX2MY2
۵۴- SUMX2PY2
۵۵- SUMXMY2
۵۶- TAN
۵۷- TANH
۵۸-TRUNC…

نگارش:
۹۶/۱۰/۰۵