۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود پاورپوینت هیدرومتری (آب سنجی)" نام دارد و در گروه بندی "آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی )" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "نرم افزار هواشناسی اندروید YoWindow Weather" نام دارد و در گروه بندی "آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی )" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره در محیط GIS" نام دارد و در گروه بندی "آب ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تعیین منعقد کننده بهینه جهت تصفیه شیمیایی فاضلاب الیاف دار خروجی کارخانجات چوب و کاغذ" نام دارد و در گروه بندی "آب و هواشناسی ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "حق داشتن محیط زیست سالم در نسل سوم حقوق بشر" نام دارد و در گروه بندی "آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی )" قرار ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "رویکرد آثار زیست محیطی غیر مستقیم ناشی از پروژه های زیر بنایی عمرانی در غالب محاسبه گازهای گلخانه ای" نام دارد و در گروه ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پهنه بندی توان حفاظت اکولوژیک زیست محیطی حوضه آبریز آیدوغموش چای با استفاده از روش AHP و FSAW" نام دارد و در گروه بندی ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "حذف رنگینه متیلن بلو از نمونه های آبی توسط نانوکامپوزیت نقره اکسید / خاک اره: مطالعه موردی مدلهای سینتیکی، ایزوترمی و ترمودینامیکی" نام دارد ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح بازسازی و احيای مسير رودخانه خشك و درياچه مهارلو" نام دارد و در گروه بندی "آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی )" قرار ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی پارامترهای اقليمی ایستگاه گرگان با استفاده از مدل گردش عمومی جو HadCM" نام دارد و در گروه بندی "آب و هواشناسی ( اقلیم ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "Investigation distribution of heavy metals contamination (As ,Co,Ni,Pb) in sediments in Dohezarriver(Iran- Tonekabon) and interpolation pollution usin" نام دارد و در گروه بندی "آب ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی بتن بازیافتی در جهان" نام دارد و در گروه بندی "آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی )" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "Nerium indicum miller shrub as an accumulation of lead (pb) atoms in the Death Valley ecosystem in Behbahan, Iran" نام دارد و در گروه ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی خشکسالی هواشناسی با استفاده از زنجیره مارکوف و شاخص SPI (مطالعه موردی: محدوده ای از استان سمنان )" نام دارد و در گروه ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی اثر بخشی برخی روشها بر کنترل سیلاب شهری و حفظ محیط زیست" نام دارد و در گروه بندی "آب و هواشناسی ( اقلیم ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تهیه پودر شیشه زیست فعال 58S" نام دارد و در گروه بندی "آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی )" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی فاکتورهای مهم تاثیر گذار بر مشخصات و ارتقا کیفیت سوخت زیستی" نام دارد و در گروه بندی "آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "حفظ محیط زیست از طریق مدیریت دانش" نام دارد و در گروه بندی "آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی )" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "An Investigation into Biocompatibility and Biodegradability of PLLA Nano-Scaffold using Electrospinning" نام دارد و در گروه بندی "آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی )" ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "اثرات زیست محیطی صنعت بتن و نقش بازیافت آن در محیط زیست" نام دارد و در گروه بندی "آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "Acid rain and environmental problems" نام دارد و در گروه بندی "آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی )" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی شاخص های اقلیمی در مناطق خشک و مرطوب در شرایط تغییرات اقلیم" نام دارد و در گروه بندی "آب و هواشناسی ( اقلیم ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "Determination of mono- and dinitrotoluene isomers in contaminated real petrohemial wastewaters using ethylenedichloride (EDC)-based dispersive liquid" نام دارد و در گروه بندی "آب و ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ارزیابی ریسکهای زیست محیطی به روش EFMEA و مدل سازی انتشار آلاینده ها با AERMOD در واحدهای بازیافت گوگرد" نام دارد و در گروه ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "Environmental pollutants enrichment in Soil, surface sediments and water resources by Mining activities, a case study; Zarshuran mine, NW Iran" نام دارد و در ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ارزیابی اثرات محیط زیستی واحد تولید مواد بودار کننده با مقایسه روشهای لئوپولد ، اصلاح شده لئوپولد وICOLD" نام دارد و در گروه بندی ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "HEALTH AND SAFETY RISK ASSESSMENT OF BEHSHAHR’S COMPOST STUFF BY WILLIAM FINE METHOD" نام دارد و در گروه بندی "آب و هواشناسی ( اقلیم ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی وضعیت فرسایش پذیری خاک به عنوان یک بحران محیط زیستی(حوزه مورد مطالعه بهارستان اوز از توابع استان فارس)" نام دارد و در گروه ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "الویت بندی ارزیابی ریسک محیط زیستی احداث اسکله بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی با استفاده از روش های AHP و TOPSIS" نام دارد و ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "اثرات گلخانه ای و نقش و خطرات افزایش آن در کره زمین" نام دارد و در گروه بندی "آب و هواشناسی ( اقلیم ...