۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی کتب درسی چاپ سنگی دوره قاجار با تکیه بر کتب درسی چاپ سنگی موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی" نام دارد و در ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ریشه شناسی چند واژه تالشی از گویش تالشی مرکزی" نام دارد و در گروه بندی "ایرانشناسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود مقاله مقایسه کلی کشور ایران با کشور ترکیه" نام دارد و در گروه بندی "ایرانشناسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "رابطه ي بين فرهنگ سازماني و بهره وري منابع انساني در اداره ي آموزش و پرورش منطقه 6 تهران" نام دارد و در ...