۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ارتباط ورزش با افسردگی" نام دارد و در گروه بندی "تربیت بدنی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تحقيق مقايسه اثر نوع دستورالعمل مرکز توجه بر اجراي پرش عمودي در افراد حرفه ای و عادی" نام دارد و در گروه بندی "تربیت ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "شیوه دقیق آموزش تکنیک ها ، ابعاد زمین،قوانین داوری و انواع سیستم های بازی بدمینتون" نام دارد و در گروه بندی "تربیت بدنی" قرار ...