۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی تولید و نقوش فرش ترکمن و صادرات آن" نام دارد و در گروه بندی "تولیدی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی بررسي و تهيه طرح توليد مبلمان" نام دارد و در گروه بندی "تولیدی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی تولیدی لباس کار" نام دارد و در گروه بندی "تولیدی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی احداث گلخانه فلزی تولید سبزی جات" نام دارد و در گروه بندی "تولیدی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح کارافرینی احداث کارخانه نساجی تولید حوله" نام دارد و در گروه بندی "تولیدی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی تولید رو فرشی پارچه ای" نام دارد و در گروه بندی "تولیدی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی تولید جوراب های صادراتی" نام دارد و در گروه بندی "تولیدی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی تولید تخت كفش ها ي پلاستيكي ساده و ورزشي" نام دارد و در گروه بندی "تولیدی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی احداث کارگاه خیاطی" نام دارد و در گروه بندی "تولیدی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی تولیدی پنپرز و پوشک بچه" نام دارد و در گروه بندی "تولیدی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح کارافرینی تولیدی مبل منزل" نام دارد و در گروه بندی "تولیدی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی و کارآفرینی تولید پارچه های فیلامنت در فیلامنت" نام دارد و در گروه بندی "تولیدی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی و کارآفرینی نساجی تاسیس کارخانه تولید پارچه کشباف" نام دارد و در گروه بندی "تولیدی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح کسب و کار و کارآفرینی تولید و بسته بندی پوشک بچه" نام دارد و در گروه بندی "تولیدی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی و کارآفرینی تولید قطعات پلاستیکی" نام دارد و در گروه بندی "تولیدی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی و کارآفرینی احداث کارخانه تولید خمیر فلاف" نام دارد و در گروه بندی "تولیدی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی و کارآفرینی تاسیس کارگاه تولید حوله (با ظرفیت 120 تن در سال)" نام دارد و در گروه بندی "تولیدی" قرار گرفته و ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی و کارآفرینی تولید جوراب زنانه" نام دارد و در گروه بندی "تولیدی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی و کارآفرینی احداث کارخانه نساجی تولید پارچه مخملی و توری" نام دارد و در گروه بندی "تولیدی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود طرح توجیهی کارگاه خیاطی و طراحی لباس" نام دارد و در گروه بندی "تولیدی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود طرح توجیهی راه اندازی کارگاه خیاطی تولید مانتو" نام دارد و در گروه بندی "تولیدی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...