۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پایان نامه دکتری دارو سازی بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از - ترسیوبوتیل" نام دارد و در گروه بندی "داروسازی" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پایان نامه بررسی علمی شیر مادر و مقایسه آماری داروی متوکلوپرامید و قطره گیاهی شیرافزا در تحریک ترشح شیر" نام دارد و در گروه ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش" نام دارد و در گروه بندی "داروسازی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "مقايسه ی حداقل غلظت مهاری اسانس گياه فانروفيت Zataria multiflora boiss بر ميکرو ارگانيسم های بيماری زا" نام دارد و در گروه بندی "داروسازی" ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "Development of a UV- HPLC method for assay and dissolution in Dapoxetine" نام دارد و در گروه بندی "داروسازی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "فرمولاسیون جدید از خمیر دندانی گیاهی" نام دارد و در گروه بندی "داروسازی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "اثر تنش خشکی بر تجمع ماده خشک، غلظت عناصر غذایی و قندهای محلول در گیاه دارویی مریم گلی کبیر Salvia sclarea" نام دارد و ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ارزیابی اثر هیومیک اسید و تنش شوری بر فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه سرخارگل Echinacea purpurea" نام دارد و در گروه بندی "داروسازی" قرار گرفته ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی مدیریت پسماند کارخانجات داروسازی شهر تهران" نام دارد و در گروه بندی "داروسازی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "Haplophyllum tuberculatum: An important medicinal plant in Sistan and Baloochestan province, Iran" نام دارد و در گروه بندی "داروسازی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بهینه سازی و بررسی اثر زمان و نمک در استخراج و اندازه گیری متادون به روش میکرو استخراج مایع- مایع خطی" نام دارد و ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود طرح توجيهي احداث كارخانه داروسازی در رزن" نام دارد و در گروه بندی "داروسازی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود طرح توجيهي پماد كاپسي كوم و قرص آنتوم" نام دارد و در گروه بندی "داروسازی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود طرح توجيهي بسته بندي اسانس از گياهان داروئي" نام دارد و در گروه بندی "داروسازی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "کتاب خواص گیاهان دارویی و میوه و سبزیجات" نام دارد و در گروه بندی "داروسازی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود طرح توجيهی توليد سرنگ" نام دارد و در گروه بندی "داروسازی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پایان نامه در رشته داروسازی word" نام دارد و در گروه بندی "داروسازی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش word" نام دارد و در گروه بندی "داروسازی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پايان‌نامه جهت دريافت درجه دكتري داروسازي بررسي ايزومري در اكسيم word" نام دارد و در گروه بندی "داروسازی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پایان نامه دکتری داروسازی با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین word" نام دارد و در گروه بندی "داروسازی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "آموزش چگونگی تجویز محلول رویش مو و نحوه استفاده صحیح و کارساز در جهت رویش مو و توقف کامل ریزش موی دکتر نوروزیان" نام ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بروشور و ارائه آموزش و معرفی محلول رویش مو و توقف کامل ریزش موی دکتر نوروزیان به همراه تجویز مناسب" نام دارد و در ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بروشور جدید محلول رویش موی دکتر نوروزیان در سال 1396و ارائه آموزش و معرفی فرمول جدید و ویژه سال 1396" نام دارد و در ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تونیک گیاهی جدید سال 1396,قرص و محلول رویش مو و درمان ریزش موی دکتر نوروزی با فرمول شگفتی ساز جدید" نام دارد و در ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "محلول رویش مو جدید سال 1396,تونیک گیاهی و قرص رویش مو و درمان ریزش موی دکتر نوروزیان بافرمول شگفتی ساز" نام دارد و در ...