۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی احداث دامداری پرورش گاوهای شیری" نام دارد و در گروه بندی "دام و طیور" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی فنی اقتصادی تاسیس گاوداری گاوهای شیری" نام دارد و در گروه بندی "دام و طیور" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی راهنمايي و توصيه هاي کاربردي جهت آغاز فعاليت پرورش شترمرغ – دامپروری" نام دارد و در گروه بندی "دام و طیور" قرار ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی پرورش و پرواربندي جوجه شترمرغ" نام دارد و در گروه بندی "دام و طیور" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی ایجاد دامداری گوساله به ظرفیت 300 راس" نام دارد و در گروه بندی "دام و طیور" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح کارآفرینی تاسیس کارخانه تولید پودر تخم مرغ" نام دارد و در گروه بندی "دام و طیور" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح کسب و کار پرورش شتر مرغ" نام دارد و در گروه بندی "دام و طیور" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی و کارافرینی پرورش گاو گوشتی" نام دارد و در گروه بندی "دام و طیور" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود طرح توجیهی پرورش و نگهداری اردک مادر گوشتی" نام دارد و در گروه بندی "دام و طیور" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی و کارآفرینی تولید خوراک دام و طیور(به ظرفیت تولید 15000 تن در سال )" نام دارد و در گروه بندی "دام و ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی و کارآفرینی تولید، بسته بندی و توزیع تخم مرغ" نام دارد و در گروه بندی "دام و طیور" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی و کارآفرینی راه اندازی کشتارگاه گوشت گاو و گوسفند" نام دارد و در گروه بندی "دام و طیور" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود طرح توجیهی راه اندازی مرغداری - پرورش مرغ تخم گذار" نام دارد و در گروه بندی "دام و طیور" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود طرح توجیهی پرورش و تکثیر بلدرچین" نام دارد و در گروه بندی "دام و طیور" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود طرح توجیهی دامپروری و تکثیر و پرورش شترمرغ" نام دارد و در گروه بندی "دام و طیور" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...