۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "زیبایی و بهداشت دهان و دندان" نام دارد و در گروه بندی "دندان پزشکی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "خلاصه مقالات چهارمين همايش انجمن علمي پريودنتولوژي ايران 62 ص word" نام دارد و در گروه بندی "دندان پزشکی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پایان نامه بهداشت دهان ودندان word" نام دارد و در گروه بندی "دندان پزشکی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein 77 ص word" نام دارد و در گروه بندی "دندان پزشکی" قرار گرفته و ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل180 ص word" نام دارد و در گروه بندی "دندان پزشکی" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پایان نامه دندانپزشكي- اثر يک UDMA جديد بر خواص مکانيکي کامپوزيت دنداني آزمايشي word" نام دارد و در گروه بندی "دندان پزشکی" قرار گرفته ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طراحي نرمافزاري پپتيد اختصاصي متصلشونده به کادمیم و ساخت سيستم نمايش سطحی باکتریایی براساس پیلی CS3 برای حذف فلزاتسنگین با حداکثر تمایل به کادمیم" ...