۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود مبانی نظری اختلال اضطراب و هراس اجتماعی" نام دارد و در گروه بندی "روانشناسی و علوم تربیتی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پروپوزال روش تحقیق نقش انگیزه شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی همراه با پرسشنامه" نام دارد و در گروه ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود پرسشنامه سرسختی روان شناختی" نام دارد و در گروه بندی "روانشناسی و علوم تربیتی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود پرسشنامه دلبستگي بزرگسالان هازن و شيور" نام دارد و در گروه بندی "روانشناسی و علوم تربیتی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود پرسشنامه استاندارد خوداثرمندي كودكان و نوجوانان (SEQ – C)" نام دارد و در گروه بندی "روانشناسی و علوم تربیتی" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک والاس" نام دارد و در گروه بندی "روانشناسی و علوم تربیتی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود پرسشنامه بهزیستی ذهنی کی یز و ماگیارمو" نام دارد و در گروه بندی "روانشناسی و علوم تربیتی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود پرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا PSWQ" نام دارد و در گروه بندی "روانشناسی و علوم تربیتی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود پرسشنامه استاندارد پرخاشگري در كودكان پيش دبستاني" نام دارد و در گروه بندی "روانشناسی و علوم تربیتی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود پرسشنامه استاندارد دلبستگی مکان دکتر صفاری نیا" نام دارد و در گروه بندی "روانشناسی و علوم تربیتی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده" نام دارد و در گروه بندی "روانشناسی و علوم تربیتی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)" نام دارد و در گروه بندی "روانشناسی و علوم تربیتی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (ENRICH)" نام دارد و در گروه بندی "روانشناسی و علوم تربیتی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس (DASS-۲۱)" نام دارد و در گروه بندی "روانشناسی و علوم تربیتی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی" نام دارد و در گروه بندی "روانشناسی و علوم تربیتی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود پرسشنامه شیوه های فرزندپروری والدین" نام دارد و در گروه بندی "روانشناسی و علوم تربیتی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود پرسشنامه مهارت های ارتباطی کوئین دام (CSTR)" نام دارد و در گروه بندی "روانشناسی و علوم تربیتی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود پرسشنامه احساس تنهايي اجتماعي و عاطفي بزرگسالان (SELSA-S)" نام دارد و در گروه بندی "روانشناسی و علوم تربیتی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود پرسشنامه مشکلات اعتیاد (SIP-LL)" نام دارد و در گروه بندی "روانشناسی و علوم تربیتی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ(1993)" نام دارد و در گروه بندی "روانشناسی و علوم تربیتی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS)" نام دارد و در گروه بندی "روانشناسی و علوم تربیتی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود پرسشنامه استاندارد انسجام درونی (ارقبایی و همکاران، 1392)" نام دارد و در گروه بندی "روانشناسی و علوم تربیتی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود پروپوزال مقایسه میزان افسردگی و اضطراب در بین معلمان زن مدارس استثنایی و عادی" نام دارد و در گروه بندی "روانشناسی و علوم ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسي رابطه بین مهارتهاي زندگي با هوش هيجاني دانش آموزان+ پرسشنامه" نام دارد و در گروه بندی "روانشناسی و علوم تربیتی" قرار گرفته و ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی تاثیر بکارگیری فناوری های اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد و نگرش اساتید و کارکنان" نام دارد و در گروه بندی "روانشناسی و علوم ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی رابطه میزان سواد والدین دانش آموزان با وضعیت تحصیلی فرزندان آنها" نام دارد و در گروه بندی "روانشناسی و علوم تربیتی" قرار گرفته ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "مقاله بررسی نقش تغذیه مناسب در بهبود یادگیری آموزشی در دانش آموزان" نام دارد و در گروه بندی "روانشناسی و علوم تربیتی" قرار گرفته ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "زبان بدن,آموزش زبان بدن ویژه گوشی اندروید" نام دارد و در گروه بندی "روانشناسی و علوم تربیتی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری ريچارد والتون (1391)" نام دارد و در گروه بندی "روانشناسی و علوم تربیتی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تحقیق بررسی رابطه آگاهی از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای هوشی با انگیزش پیشرفت دانشجویان" نام دارد و در گروه بندی "روانشناسی و علوم ...