۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تحقیق نوع پوشش و رنگ لباس و عایق بندی ساختمان ها در مناطق سردسیر و گرمسیر" نام دارد و در گروه بندی "زیست شناسی" ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود مقاله عنکبوتیان" نام دارد و در گروه بندی "زیست شناسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در این ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود پاورپوینت رویکرد مدل MapRedue در پردازش داده های عظیم (Big Data) در اکوسیستم Hadoop-Mahout" نام دارد و در گروه بندی "زیست شناسی" قرار ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "نمونه سوالات آزمون مسئول فنی تجهیزات پزشکی" نام دارد و در گروه بندی "زیست شناسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود پاورپوینت "آشنائی با دامپروری ایران"" نام دارد و در گروه بندی "زیست شناسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "زیست گیاهی دکتر ارام فر" نام دارد و در گروه بندی "زیست شناسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود مقاله مدیریت زیست محیطی در فرآيند تولید انرژی" نام دارد و در گروه بندی "زیست شناسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تحقیق بررسی قانون حفاظت محیط زیست" نام دارد و در گروه بندی "زیست شناسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تصفیه بیولوژیکی آب و فاضلاب" نام دارد و در گروه بندی "زیست شناسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود پاورپوینت درس دهم علوم پایه ششم خیلی کوچک،خیلی بزرگ" نام دارد و در گروه بندی "زیست شناسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "اثرات غلظت های مختلف کلرید کبالت و کلرید کادمیوم بر برخی فعالیت های فیزیولوژیکی جدا کشت های گیاه اطلسی Petunia hybrida L. در شرایط ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "اثرات دریافت اتوسوکسیماید در دوره تکوین بر اضطراب، افسردگی و آپاپتوز سلولی در هسته سجافی پشتی موش های صحرایی" نام دارد و در گروه ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "اثرات اوکالیپتول بر الگوی فعالیت نورونی حلزون و برهمکنش با مکانیسم های سلولی دخیل در القای فعالیت صرعی" نام دارد و در گروه بندی ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "اثر یون مس بر ساختار، فعالیت چاپرونی و ویژگی های آمیلوئیدیαA کریستالین انسانی پراکسی نیتریته و بررسی اثر یون کلسیم ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "اثر ورزش ارادی و اجباری بر تحمل به اثرات ضددردی مورفین در موشهای صحرایی" نام دارد و در گروه بندی "زیست شناسی" قرار گرفته ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "اثر عصاره آبی الکلی برگ و گل گیاه بومادران شیرازی(Achillea eriophora DC.) بر سیستم قلب و عروق و بررسی تداخل اثر آن با ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "اثرات مجاورت با کورپیریفاس در طی دوره نوزادی بر آستانه تشنج و افسردگی ناشی از کیندلینگ شیمیایی در موش صحرائی" نام دارد و در ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "اثرات لینالول بر الگوی فعالیت نورونی حلزون و بر همکنش با مکانیسم های سلولی دخیل در القای فعالیت صرعی" نام دارد و در گروه ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسي اتصال و تشکيل بيوفيلم باکتريايي بر روي سطوح و اثر عوامل ضد ميکروبي بر روي آن" نام دارد و در گروه بندی "زیست ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "اثرات گل وبرگ پنيرك(Malva sylvestris l.)بر اسپرم و مراحل اسپرماتوژنز در موش نژادC 57" نام دارد و در گروه بندی "زیست شناسی" ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ارزیابی همبستگی فنوتیپی ژنوتیپی صفات اگرومورفولوژیکی و عملکرد در گونه های تتراپلوئید پنبه (هیریستوم و باربادنس)" نام دارد و در گروه بندی "زیست شناسی" ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ارزیابی سمیت گوسیپول بر دو رده مشتق از سلولهای بنیادی بافت بیضه" نام دارد و در گروه بندی "زیست شناسی" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ارزیابی پتانسیل بیوالکتروژنیک باکتری های موجود در پساب صنعتی با طراحی پیل سوختی میکروبی (MFC)" نام دارد و در گروه بندی "زیست شناسی" قرار ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ارزیابی بیان ژنهای λ Red در سویه های E.coli, Vibrio Cholerae & Shigella dysentrieaeجهت بهینه شدن نو ترکیبی همسان" نام دارد و در ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ارزیابی برون تنی پیگمان های میکروبی بدست آمده در مرحله غربالگری به منظور جاذب اشعه ماورای بنفش در کرم های ضد آفتاب" نام دارد ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ارزیابی استرس اکسیداتیو در بیماران دیابتی نوع دو تحت درمان با عصاره گیاه گزنه" نام دارد و در گروه بندی "زیست شناسی" قرار گرفته ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ارزشيابي زيست محيطي مکان شهرک‌هاي صنعتي (مطالعه موردي: استان کهگيلويه و بويراحمد)" نام دارد و در گروه بندی "زیست شناسی" قرار گرفته و ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ارتباط چندشکلی های ژنتیکی CAT C 262Tو SOD1 A251G با خطر ابتلاء به سرطان معده" نام دارد و در گروه بندی "زیست شناسی" ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ارتباط چندشكلي GSTO2 با كاتاراكت" نام دارد و در گروه بندی "زیست شناسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ارتباط پلی مورفیسم Tru9I گیرنده ویتامین (VDR) D با سرطان پستان» در شمال ایران" نام دارد و در گروه بندی "زیست شناسی" قرار گرفته ...