۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "کتاب آموزش زبان آلمانی A-Grammatik به همراه پاسخ نامه و فایل های صوتی کتاب" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های علوم ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "نحوه نمره گذاری آزمون میلون" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پروژه رشته هاي برق و الکترونیک با عنوان فانکشن ژنراتور کنترل شونده با میکرو کنترولر" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت اجزای روبات هوشمند" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت بررسی فنـاوری نانـو در ساختمان" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت ماشین برداشت پنبه" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "جزوه کامل درس دین و زندگی دوازدهم تجربی و ریاضی شامل تمامی دروس" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های علوم پایه" ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "نمونه سوال فارسی پایه هفتم (نوبت دوم-خرداد ماه)" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "کاملترین جزوه شیمی دوازدهم فصل اول (در 117 صفحه)" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت موضوع اوقات فراغت" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت موضوع توضیحاتی مربوط به کنفرانس درس 5" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های علوم پایه" قرار گرفته و ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "Fundamentals_of_English_Grammar_3rd_Presentations" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "گرامر" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت موضوع اختلالات مایع آمنیوتیک" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "نقش معنویت در ارتقاي کیفیت آموزش عالی: ارائه مدل مفهومی" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های علوم پایه" قرار گرفته و ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "اصول مقاله نویسی و پایان نامه نویسی" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "نقدی بر کتاب آموزش ترجمه" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "چهره در زبان بدن و نحوه تشخیص احساسات" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی اثر سامانه مدیریت دانش و فناوری اطلاعات بر قدرت تصمیم گیری مدیران" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های علوم پایه" ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ارائه مدل مفهومی بر اساسعوامل موثر برپیاده سازی سیستممدیریت دانش" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های علوم پایه" قرار گرفته و ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "آموزش ترفند های ویندوز 10" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت موضوع اختلالات يادگيري زباني" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت موضوع اعتیاد در بارداری" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت بررسی نمونه مجتمع مسکونی" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت موضوع سمینارمرغ تخم گذار" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت میادین مشترک نفت و گاز" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت مولدين مقياس كوچك" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت موضوع عایق های رطوبتی" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت ميكروبيولوژي مواد غذايي" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت میکروارگانیسم ها" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...