۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی تاسیس و احداث سالن ورزشی" نام دارد و در گروه بندی "طرح توجیهی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی نصب و تعمیر سیستمهای صوتی و تصویری اتومبیل" نام دارد و در گروه بندی "طرح توجیهی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی احداث آرايشگاه زنانه" نام دارد و در گروه بندی "طرح توجیهی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی تولید اجاق گاز" نام دارد و در گروه بندی "طرح توجیهی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی احداث سالن ورزشي چند منظوره" نام دارد و در گروه بندی "طرح توجیهی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی و کارافرینی تاسیس عکاسی" نام دارد و در گروه بندی "طرح توجیهی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی و کارافرینی بسته بندی چای و قهوه فوری" نام دارد و در گروه بندی "طرح توجیهی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی و کارآفرینی تولید کاغذ تایپ لاینر و وایت تاپ" نام دارد و در گروه بندی "طرح توجیهی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی و کارآفرینی احداث کارگاه تابلوهای معرق کاری" نام دارد و در گروه بندی "طرح توجیهی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی و کارافرینی تولید و فروش مواد و تجهیزات چشم پزشکی" نام دارد و در گروه بندی "طرح توجیهی" قرار گرفته و ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی و کارآفرینی جهت خرید مکان و تجهیزات فنی طرح ICTSOS (خدمات رسانی فوری IT ، ICT)" نام دارد و در گروه بندی ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی و کارآفرینی راه اندازی مرکز رادیو تراپی درمان سرطان با پرتو ایکس و گاما" نام دارد و در گروه بندی "طرح توجیهی" ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی و کارآفرینی راه اندازی دفتر تبلیغاتی ( چاپ تراکت های تبلیغاتی،تیزرهای تبلیغاتی)" نام دارد و در گروه بندی "طرح توجیهی" قرار گرفته ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی تاسیس کارگاه خدمات چاپی و تیزر تبلیغاتی" نام دارد و در گروه بندی "طرح توجیهی" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی" نام دارد و در گروه بندی "طرح توجیهی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی و کارآفرینی راه اندازی کلینیک مددکاری اجتماعی" نام دارد و در گروه بندی "طرح توجیهی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی و کارآفرینی راه اندازی مزون لباس عروس" نام دارد و در گروه بندی "طرح توجیهی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی و کارآفرینی کارخانه تولید باند و گاز پزشکی" نام دارد و در گروه بندی "طرح توجیهی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود طرح توجیهی تولید اسانس از گیاهان دارویی" نام دارد و در گروه بندی "طرح توجیهی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی تولید ظروف سفالی" نام دارد و در گروه بندی "طرح توجیهی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود طرح توجیهی تولید زغال چوب" نام دارد و در گروه بندی "طرح توجیهی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...