۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پروژه پاورپوینت محیط های متخلخل مهندسی شیمی و مکانیک" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی شیمی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "مقاله ترجمه شده با عنوان جریان آرام و انتقال حرارت در لایه ی مرزی سیال غیر نیوتونی یر روی ورق مسطح در حال کش ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "مقاله ترجمه شده:اثرات مرز خارجی در پروفایل سرعت برای جریان سیال نیوتنی تعمیم یافته در داخل یک محیط متخلخل همگن" نام دارد و در ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "Handbook of enegy audit" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی شیمی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "مقاله ترجمه شده: آنالیز معادلات انتقال جرم در حین استخراج جامد - مایع و کاربرد آن برای مدل سازی سینتیک استخراج وانیل" نام دارد ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تصفیه آب در تصفیه خانه" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی شیمی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تكنيك جداسازي ملكولها" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی شیمی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در این ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تحقیق سیمان" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی شیمی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در این سایت ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "حفاظت کاتدیک در خطوط انتقال نفت و گاز" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی شیمی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "جذب متان، اتان و ترکیبات دوگانۀ آنها با 41-MCM" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی شیمی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "گزارش کارآموزی ملزومات گاز رسانی به منازل" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی شیمی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "مطالعه و بررسي امكان بكارگيري فرايند انعقاد در بهبود پساب تصفيه خانه فاضلاب" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی شیمی" قرار گرفته و ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "جزوه سیالات" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی شیمی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در این سایت ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ارزيابي مقاومت جوي روکشهاي پايه/شفاف خودرويي" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی شیمی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "الكتروليز نمكهاي گداخته در تهيه ليتيم" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی شیمی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "مزایای استفاده از پوشش داخلی برای لوله های انتقال نفت و گاز" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی شیمی" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "سودآور کردن فن آوری نانو برای دفع فلزات سنگین در آب آشامیدنی" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی شیمی" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "جداسازي هيدروكربن هاي استفاده شده در پليمر غشاها" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی شیمی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "کازبرد ریاضیات در مهندسی شیمی" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی شیمی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پروژه فلر (flare)" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی شیمی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در این ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "استاندارد سازی" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی شیمی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در این سایت ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تحقیق بررسی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی شیمی" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "سیمانکاری در حفاریهای چاههای نفت و گاز" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی شیمی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "اندازه گیری فرآیند" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی شیمی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در این ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی مولفه های تاثیرگذار بر تولید نانوذرات فلزی به روش کندوسوز لیزری" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی شیمی" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "نانو ذرات فلزي براي ضدعفوني ميكروبي اوليگوديناميك" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی شیمی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسي و آناليز رفتار نانولوله هاي کربني" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی شیمی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "برنامه ريزي- بازاريابي و اصول طراحي پروژه هاي گازرساني" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی شیمی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی تجزیه زیستی بنزن به وسیله باکتری استرپتومایسس جداشده ازخاک آذربایجان شرقی و بررسی مدل سینتیکی" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی شیمی" ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "مجموعه آزمون سوالات دکتری مهندسی شیمی" نام دارد و در گروه بندی "مهندسی شیمی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...