۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "خوردگي در صنعت حفاري چاههاي نفت" نام دارد و در گروه بندی "نفت و گاز" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بهبود عملیات شیرین سازی گاز اتان در فازهای 9و10 پارس جنوبی توسط حلال DEA" نام دارد و در گروه بندی "نفت و گاز" ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پروژه تزریق گاز در ازدیاد برداشت نفت" نام دارد و در گروه بندی "نفت و گاز" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پروژه گاز طبیعی متراکم (CNG)" نام دارد و در گروه بندی "نفت و گاز" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...