۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت درس شانزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی( مدینه، شهر پیامبر)" نام دارد و در گروه بندی "آموزش" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت درس دوم(من مسئول هستم) مطالعات اجتماعی پایه هفتم" نام دارد و در گروه بندی "عمومی و آزاد" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی ( نواحی صنعتی مهم ایران )" نام دارد و در گروه بندی "عمومی و آزاد" قرار ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "شاخصهاي اجتماعي وبرنامه ريزي توسعه" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های فنی مهندسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی" نام دارد و در گروه بندی "علوم ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی ( نواحی صنعتی مهم ایران )" نام دارد و در گروه بندی "عمومی و آزاد" قرار ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی سیستم حسابداری تامِين اجتماعی" نام دارد و در گروه بندی "حسابداری" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی نقش خانواده در شکل گیری شخصیت اجتماعی فرزندان" نام دارد و در گروه بندی "علوم اجتماعی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی تحلیلی ویژگیهای زیستی، شناختی، روانی و اجتماعی والدین خویشاوندوغیرخویشاوند با فرزند استثنایی" نام دارد و در گروه بندی "روانشناسی و علوم تربیتی" ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود مقاله تبیین جایگاه هویت قومی در کتاب درسی تعلیمات اجتماعی دوره های ابتدایی و راهنمایی" نام دارد و در گروه بندی "گوناگون" قرار ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ادبیات نظری الگوهای ارتباطی وسازگاری اجتماعی زوجین (فصل 2 )" نام دارد و در گروه بندی "مبانی نظری" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ادبیات نظری اختلال اضطراب اجتماعی (فصل دوم)" نام دارد و در گروه بندی "مبانی نظری" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات اضطراب اجتماعی - سوگیری توجه (فصل 2 پایان نامه)" نام دارد و در گروه بندی "مبانی نظری" قرار ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت درس نوزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ( همسایگان ما )" نام دارد و در گروه بندی "علوم اجتماعی" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود پاورپوینت روانشناسی رشد (1) در 188 اسلاید" نام دارد و در گروه بندی "تربیت بدنی و علوم ورزشی" قرار گرفته و ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "آسیب های اجتماعی جوانان" نام دارد و در گروه بندی "علوم اجتماعی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی حیاط خانه های سنتی در ایجاد حس تعلّق، با تاکید بر ابعاد کالبدی،اجتماعی و احساسی(خانه های سنتی یزد)" نام دارد و در گروه ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی نقش گردشگری در توسعه اقتصادی اجتماعی , شرق گیلان" نام دارد و در گروه بندی "مدیریت" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پروژه حسابداری مسئولیت های اجتماعی (پروژه مالی حسابداری)" نام دارد و در گروه بندی "حسابداری" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پایان نامه بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مرتبط با جرم" نام دارد و در گروه بندی "کامپیوتر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود پایان نامه نقش خانواده در پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی" نام دارد و در گروه بندی "سایر محصولات" قرار گرفته و ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "قوانین تامین اجتماعی" نام دارد و در گروه بندی "سایر محصولات" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در این ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "شاخصهاي اجتماعي وبرنامه ريزي توسعه" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های فنی مهندسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "مقاله اجتماعی با موضوعات مختلف" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های علوم انسانی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت درس نوزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ( همسایگان ما )" نام دارد و در گروه بندی "علوم اجتماعی" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بیماری ترنس( تراجنسی)از منظر حقوقی، اجتماعی - قابل ویرایش" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت شبكه‌‌هاي اجتماعی" نام دارد و در گروه بندی "عمومی و آزاد" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاور پوینت در مورد آمار در علوم اجتماعي" نام دارد و در گروه بندی "عمومی و آزاد" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی" نام دارد و در گروه بندی "علوم ...

۹۶/۱۰/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی ( نواحی صنعتی مهم ایران )" نام دارد و در گروه بندی "عمومی و آزاد" قرار ...