۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "جزوه آموزشی الکتروموتورهای صنعتی ویژه تکنسین های برق" نام دارد و در گروه بندی "فنی و مهندسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاور پوینت تابلو برق MV فشار متوسط وسوئیچگیر powe point" نام دارد و در گروه بندی "فنی و مهندسی" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "آموزش طراحی و ساخت تابلوهای فشار متوسط MV" نام دارد و در گروه بندی "فنی و مهندسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "آموزش برق کشی ساختمان جزوه 90 صفحه ای" نام دارد و در گروه بندی "فنی و مهندسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پروژه دانشگاهی سیستم برق رسانی چاه های بهره برداری نفت" نام دارد و در گروه بندی "فنی و مهندسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود پاورپوینت ایمنی برق" نام دارد و در گروه بندی "فنی و مهندسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "نرم افزار نقشه کشی برق ساختمان" نام دارد و در گروه بندی "نرم افزار" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "کتاب کسب درآمد 100 درصد واقعی از اینترنت" نام دارد و در گروه بندی "برق" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "جزوه آموزش تعمیر لامپ کم مصرف" نام دارد و در گروه بندی "برق" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "فایل ورد(Word) میکرو کنترلر های AVR و طراحی و ساخت کنترل دمای دیجیتالی تابلوهای برق" نام دارد و در گروه بندی "برق" قرار گرفته ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "فایل ورد(Word) پروژه ارزیابی عملکرد ژنراتورهای موازی در خطای ترمینال ژنراتور" نام دارد و در گروه بندی "برق" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "فایل ورد(Word) پروژه منبع تغذیه بدون وقفه (UPS)" نام دارد و در گروه بندی "برق" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ارتباط سریال میکروکنترلر(AVR) با کامپیوتر به کمک متلب" نام دارد و در گروه بندی "برق" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود فایل word پروژه بررسی کامل خانه های هوشمند" نام دارد و در گروه بندی "برق" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "فایل ورد(Word) پروژه هماهنگی بهینه رله‌های حفاظتی در شبکه‌های توزیع متصل به DG" نام دارد و در گروه بندی "برق" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "فایل ورد(Word) پروژه بررسی انتقال انرژی به وسیله خطوط HVDC و سیستم های قدرت آن" نام دارد و در گروه بندی "برق" قرار گرفته ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود فایل ورد(Word) پروژه سیستم های اتوماسیون و مانیتورینگ پست های فشار قوی" نام دارد و در گروه بندی "برق" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود فایل ورد(Word) پروژه بررسی خودروهای برقی و طراحی و ساخت آنها" نام دارد و در گروه بندی "برق" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود فایل ورد(Word) پروژه بررسی کارت های هوشمند و انواع آنها" نام دارد و در گروه بندی "برق" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "فایل ورد(Word) پروژه مقایسه فنی خطوط و کابل های AC و DC" نام دارد و در گروه بندی "برق" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود فایل ورد(Word) پروژه بررسی ساختمان و طرز کار انواع موتورهای اکتریکی تک فاز" نام دارد و در گروه بندی "برق" قرار گرفته و ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود فایل ورد(Word) پروژه بررسی انواع سنسور و کاربرد آنها در صنعت" نام دارد و در گروه بندی "برق" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود فایل ورد(Word) پروژه خانه هوشمند و طراحی سیستم های آن BMS" نام دارد و در گروه بندی "برق" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود فایل ورد(Word) پروژه نیروگاه های بادی" نام دارد و در گروه بندی "برق" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود فایل ورد(Word) پروژه بررسی موتور های القایی (آسنکرون) و روش های راه اندازی آنها" نام دارد و در گروه بندی "برق" قرار گرفته ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "فایل ورد(Word) پروژه تجهیزات سیستم های قدرت و بکارگیری تست های غیر مخرب (NDT)" نام دارد و در گروه بندی "برق" قرار گرفته و ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود فایل ورد(Word) پروژه بررسی و شبیه سازی پایدار سازی سیستم قدرت" نام دارد و در گروه بندی "برق" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "فایل ورد word پروژه طراحی و ساخت دستگاه ic tester" نام دارد و در گروه بندی "برق" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود فایل ورد Word پروژه بررسی و آشنایی با GPS" نام دارد و در گروه بندی "برق" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۶/۱۰/۰۵

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود فایل ورد Word پروژه کنترل و هدایت از راه دور توسط SMS در سیستم موبایل" نام دارد و در گروه بندی "برق" قرار ...