۹۶/۱۰/۰۳

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "گزارش کار آزمایشگاه فیزیک2 (آشنایی با دستگاه های اندازه گیری) سال96" نام دارد و در گروه بندی "عمومی و آزاد" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۶/۱۰/۰۳

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طرح توجیهی تولید سیم و کابل برق" نام دارد و در گروه بندی "کارآفرینی ، طرح توجیهی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۶/۱۰/۰۳

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود فهرست بهای برق سال96" نام دارد و در گروه بندی "فنی و مهندسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...