۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسي تطبيقي علل و عوامل ايجاد مطالبات معوق در بانكهاي دولتي و خصوصي استان قم بین سالهای1385 الی 1388از دیدگاه مشتریان بانکها ..." نام ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی علل عدم بكارگيري RFID برای بهبود فرآیند مدیریت زنجیره تامین در شركتهاي توليدي مواد شوينده ايران..." نام دارد و در گروه بندی "مدیریت" ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی شاخص‌های آمادگی الکترونیک جامعه اطلاعاتی ایران..." نام دارد و در گروه بندی "مدیریت" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسي رابطه بين رضايت شغلي و مسئوليت پذيري در ميان کارکنان بانک مرکزي ايران..." نام دارد و در گروه بندی "مدیریت" قرار گرفته ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "رابطه بین متغیرهای مدل کنسلیم و نرخ بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران..." نام دارد و در گروه بندی "مدیریت" قرار گرفته و ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "رابطه بین ذهنیت فلسفی مدیران با استفاده ازمدل فیلیپ جی اسمیت را با بهبود سازمانی با تاکید براجرای استراتژیهای چهارگانه ..." نام دارد و ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "رابطه بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده، رشد درآمد ها و قیمت بازار..." نام دارد و در گروه ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تاثيرات اجرای استانداردهای ISO سری های 9000 و 14000 بر عملکرد گروه صنعتی بارز..." نام دارد و در گروه بندی "مدیریت" قرار گرفته ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تاثیر عدالت سازمانی بر رفتارشهروندی سازمانی دستگاههای استان هرمزگان..." نام دارد و در گروه بندی "مدیریت" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تاثیرتبلیغات وابعادبرندبرقصدخریدمشتریان گلاب قمصرکاشان..." نام دارد و در گروه بندی "مدیریت" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در این ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسي ومقايسه سطح دانش،نگرش ومهارت دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي ارشد مديريت فناوري اطلاعات بهره مند از آموزش مجازي وسنتي دردانشگاه آزاد اسلامي..." نام ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسي نقش کارکنان و نیروی انسانی در بروز سوانح دريايي )درکشتیهای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ..." نام دارد و در گروه بندی "مدیریت" ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "مطالعه مولفه های شهروندی سازمانی دردانشگاههای ازاداسلامی منطقه 10کشور..." نام دارد و در گروه بندی "مدیریت" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "مطالعه تطبيقي استراتژیهای توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات درسه کشورچین،کره شمالی وجمهوری اسلامی ایران..." نام دارد و در گروه بندی "مدیریت" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "عوامل موثر در برونسپاري خدمات شهري ( مورد مطالعه : وظايف ايجاد و نگهداري فضاي سبز )..." نام دارد و در گروه بندی "مدیریت" ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه مشتریان..." نام دارد و در گروه بندی "مدیریت" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طراحي نظام بودجه ريزي عملياتي در واحدهاي دانشگاهي مطالعه موردي: دانشگاه امام صادق عليه السلام...." نام دارد و در گروه بندی "مدیریت" قرار گرفته ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طبقه بندی مشتریان براساس تکنیک شاخص مروجین بارویکردفازی..." نام دارد و در گروه بندی "مدیریت" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "شناخت وتعیین رابطه بین مولفه های دسته بندی ورفتارمصرف کننده..." نام دارد و در گروه بندی "مدیریت" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "سازمان مبتني بر نقاط مرجع استراتژيك (بررسي اثر هماهنگي راهبردي عناصر سازماني بر عملكرد سازمان)..." نام دارد و در گروه بندی "مدیریت" قرار گرفته ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "نقش بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی مدیران دبیرستان های شهر شاهین شهر در ارتقاء سطح مشارکت اجتماعی دانش آموزان در سال تحصیلی 89-1388" ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی در استان اصفهان (مطالعه موردی : شهرستان کاشان)..." نام دارد و در گروه بندی ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسي موانع سازماني استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت در شركت مخابرات استان خراسان ..." نام دارد و در گروه بندی "مدیریت" قرار گرفته و ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ارائه مدل طراحی شبکه زنجيره تأمين سه مرحله ای چند محصوله با تقاضاهای فازی و حل آن با الگوريتم ژنتيک..." نام دارد و در ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ارایه مدل ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی- مورد مطالعه شرکت های سیمانی بورس..." نام دارد و ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ارائه روش تلفیقی با استفاده از مدل تعالی سازمانی و تحلیل شکاف به منظور بهبود کیفیت خدمات ارائه شده (مطالعه موردی شرکت نفت دهلران)..." ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) را بر توسعه منابع انسانی در شرکت ملّی گاز ایران ..." نام دارد و در گروه بندی ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ارزیابی تجربه كاربري در طراحي وب سايت با استفاده از روش ANP مطالعه موردي: 5 نمونه وب سايت تجارت الكترونيك..." نام دارد و در ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ارزیابی تأثیر استفاده از نوع کانال توزیع بر تنظیم قیمت کالا (مطالعه موردی: شرکت های تولید کننده مواد لبنی در استان گیلان..." نام دارد ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ارزیابی پایداری درزنجیره تأمین در صنعت تولید فرآورده های لبنی استان مازندران..." نام دارد و در گروه بندی "مدیریت" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...