۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "آموزش سیستم های تبرید (Refrigeration systems)" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های فنی مهندسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "آزمایشگاه آیرودینامیک 2" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های فنی مهندسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "آزمایشگاه آیرودینامیک 2" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های فنی مهندسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت (اسلاید) بررسی آبهای زیرزمینی فصل یک" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های فنی مهندسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت (اسلاید) بررسی آبخیز و آبخیزداری" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های فنی مهندسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود پاورپوینت (اسلاید) بررسی آب H2O" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های فنی مهندسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت (اسلاید) بررسی تصفيه آب و فاضلاب" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های فنی مهندسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت (اسلاید) بررسی حذف بیولوژیكی تركیبات آروماتیک از آبهای آلوده" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های فنی مهندسی" قرار گرفته و ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت (اسلاید) بررسی اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های فنی مهندسی" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود پاورپوینت ارگونومی مشارکتی(Participatory Ergonomics)" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های فنی مهندسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "فایل فلش گوشی چینی طرح سامسونگ A9star A9 Star 2018 با اندروید 7.0 با cpu mt6580 با مشخصه پریلودر preloader_yuanda6580_weg_l" نام دارد و در ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت مطالعات اجتماعی کلاس پنجم درس دوم : احساسات ما" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های فنی مهندسی" قرار گرفته و ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت مستند سازی" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های فنی مهندسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های فنی مهندسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت نمایه سازی" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های فنی مهندسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت نقش پژوهش در آموزش و پرورش" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های فنی مهندسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت نظام بهسازي و آراستگي در كار و محيط كار 5s" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های فنی مهندسی" قرار گرفته ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت نشانه ای یـ ی ای فارسی اول ابتدایی" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های فنی مهندسی" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت مهارت های آزمايشگاه شيمي" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های فنی مهندسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت منابع آب ایران" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های فنی مهندسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت مفصل و انواع مشکلات و بیماریهای مفصل" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های فنی مهندسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت مفاهيم (تئوریهای) انقلاب" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های فنی مهندسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت مطالعات اجتماعی کلاس پنجم درس8و9 راه ها وحمل ونقل" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های فنی مهندسی" قرار گرفته و ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت هوای سالم آب سالم" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های فنی مهندسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت هنر در تمدن اسلامى" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های فنی مهندسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تحلیل و بررسی محتوا کتاب فارسی خوانداری چهارم" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های فنی مهندسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تحلیل محتوای هدیه آسمانی پنجم درس شانزدهم، روزنامه دیواری" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های فنی مهندسی" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تحلیل محتوای کتاب علوم ششم" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های فنی مهندسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تحلیل محتوای کتاب علوم سوم دبستان" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های فنی مهندسی" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۸/۰۳/۰۴

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تحلیل محتوای کتاب علوم اجتماعی چهارم با استفاده از روش ویلیام رومی" نام دارد و در گروه بندی "سایر رشته های فنی مهندسی" قرار ...