۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "فیزیک پایه دهم فصل دوم کار، انرژی و توان از استاد سعید غلامی" نام دارد و در گروه بندی "علوم پایه" قرار گرفته و ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ژورنال Relationship Between Remotely-sensed Vegetation Indices, Canopy Attributes and Plant Physiological Processes: What Vegetation Indices Can and Cannot Tell Us About the Landscape به ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود تحقیق آتشفشان چیست؟ قابل ویرایش 27 صفحه" نام دارد و در گروه بندی "علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ترجمه مقاله measurement solubility of carbon dioxide + hydrogen sulfide into aqueous blends of alkanolamines at high pressure" نام دارد و در گروه بندی ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ارتباطات و اطلاعات و هم‌گرا شدن آن‌ها، ظهور اینترنت" نام دارد و در گروه بندی "علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "گزارش كار شيمي عمومي يك سینتیک" نام دارد و در گروه بندی "علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ریاضی دهم فصل اول اشتراک ، اجتماع و مجموعه ها بخش انواع مجموعه ها" نام دارد و در گروه بندی "علوم پایه" قرار گرفته ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ریاضی دهم فصل اول اشتراک ، اجتماع و مجموعه ها بخش بازه ها" نام دارد و در گروه بندی "علوم پایه" قرار گرفته و ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ریاضی دهم فصل اول اشتراک ، اجتماع و مجموعه ها بخش قوانین اجتماع و اشتراک" نام دارد و در گروه بندی "علوم پایه" قرار ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ریاضی دهم فصل اول اشتراک ، اجتماع و مجموعه ها بخش مفاهایم اولیه ی مجموعه ها" نام دارد و در گروه بندی "علوم پایه" ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "حل المسائل تمرینات آخر فصل 3 فیزیک دوم دبیرستان" نام دارد و در گروه بندی "علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ریاضی دهم فصل اول دنباله ی هندسی بخش روابط و قوانین مربوط به دنباله ی هندسی" نام دارد و در گروه بندی "علوم پایه" ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ریاضی دهم فصل اول دنباله ی هندسی بخش واسطه ی هندسی" نام دارد و در گروه بندی "علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ریاضی دهم فصل اول دنباله ی هندسی بخش تعریف دنباله ی هندسی" نام دارد و در گروه بندی "علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ریاضی دهم فصل اول دنباله ی حسابی بخش روابط و قوانین دنباله ی حسابی" نام دارد و در گروه بندی "علوم پایه" قرار گرفته ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ریاضی دهم فصل اول دنباله ی حسابی بخش واسطه ی حسابی" نام دارد و در گروه بندی "علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ریاضی دهم فصل اول دنباله ی حسابی بخش تعریف دنباله ی حسابی" نام دارد و در گروه بندی "علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "استراتژی موثر برای کانال های کابل برق با سروصدای محدود" نام دارد و در گروه بندی "علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ارزیابی اثر ضدمیکروبی نانواسانس هاي اسطوخودوس، درمنه، دارچین و مورد بر روي میکروب هاي شایع در سینوزیت عفونی." نام دارد و در گروه بندی ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بیو کینز تقییر رنگ پوست در 2 هفته مرد /زن" نام دارد و در گروه بندی "علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تقییر رنگ چشم 1 هفته" نام دارد و در گروه بندی "علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تقییر رنگ چشم 1 هفته/بیوکینزی/سبز آبی/محمد رضا آقایی" نام دارد و در گروه بندی "علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تقییر رنگ چشم /زرد-طلایی -عسلی" نام دارد و در گروه بندی "علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تقییر رنگ چشم /سبز" نام دارد و در گروه بندی "علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بیو کینز چشم بنفش" نام دارد و در گروه بندی "علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بیو کینز چشم سبز و قرمز" نام دارد و در گروه بندی "علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "سایبر کینزی/محمد رضا آقایی" نام دارد و در گروه بندی "علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی خواص کاربردها و روش های سنتز نانو ذرات اکسید تیتانیوم" نام دارد و در گروه بندی "علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تقییر رنگ پوست با بیو کینز" نام دارد و در گروه بندی "علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "آموزش برونفکنی/پرواز روح" نام دارد و در گروه بندی "علوم پایه" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در این ...