۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "مقاله درباره نيروي انساني" نام دارد و در گروه بندی "مدیریت" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در این ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت و پی دی اف"نحوه استفاده از QFD در تدوين استراتژي های رقابتی توليد و عمليات" در 38 اسلاید" نام دارد و در گروه ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسي تطبيقي علل و عوامل ايجاد مطالبات معوق در بانكهاي دولتي و خصوصي استان قم بین سالهای1385 الی 1388از دیدگاه مشتریان بانکها ..." نام ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "رابطه بین متغیرهای مدل کنسلیم و نرخ بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران..." نام دارد و در گروه بندی "مدیریت" قرار گرفته و ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "رابطه بین ذهنیت فلسفی مدیران با استفاده ازمدل فیلیپ جی اسمیت را با بهبود سازمانی با تاکید براجرای استراتژیهای چهارگانه ..." نام دارد و ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "رابطه بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده، رشد درآمد ها و قیمت بازار..." نام دارد و در گروه ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تاثيرات اجرای استانداردهای ISO سری های 9000 و 14000 بر عملکرد گروه صنعتی بارز..." نام دارد و در گروه بندی "مدیریت" قرار گرفته ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تاثیر عدالت سازمانی بر رفتارشهروندی سازمانی دستگاههای استان هرمزگان..." نام دارد و در گروه بندی "مدیریت" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تاثیرتبلیغات وابعادبرندبرقصدخریدمشتریان گلاب قمصرکاشان..." نام دارد و در گروه بندی "مدیریت" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در این ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسي ومقايسه سطح دانش،نگرش ومهارت دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي ارشد مديريت فناوري اطلاعات بهره مند از آموزش مجازي وسنتي دردانشگاه آزاد اسلامي..." نام ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسي نقش کارکنان و نیروی انسانی در بروز سوانح دريايي )درکشتیهای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ..." نام دارد و در گروه بندی "مدیریت" ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی علل عدم بكارگيري RFID برای بهبود فرآیند مدیریت زنجیره تامین در شركتهاي توليدي مواد شوينده ايران..." نام دارد و در گروه بندی "مدیریت" ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی شاخص‌های آمادگی الکترونیک جامعه اطلاعاتی ایران..." نام دارد و در گروه بندی "مدیریت" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسي رابطه بين رضايت شغلي و مسئوليت پذيري در ميان کارکنان بانک مرکزي ايران..." نام دارد و در گروه بندی "مدیریت" قرار گرفته ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "صوت كارگاه «شروع كسب و كار در علوم انسانی» مدرس: کیارش عباس زاده، کارآفرین سریالی و بنیانگذار زودفود و مشاور و مدرس کسب و ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود فایل صوتی کارگاه «نوآوری و کارآفرینی اجتماعی در تربیت اقتصادی» استاد دکتر مهدی طغیانی" نام دارد و در گروه بندی "مدیریت" قرار گرفته ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود فایل پرده‌نگار (پاورپوینت) چگونه شرکت خود را دانش‌بنیان کنیم؟" نام دارد و در گروه بندی "مدیریت" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود فایل صوتی کارگاه چگونه شرکت خود را دانش‌بنیان کنیم؟ در دانشگاه امام صادق" نام دارد و در گروه بندی "مدیریت" قرار گرفته و ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود پاورپوینت مدیریت مواد زاید" نام دارد و در گروه بندی "مدیریت" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود پاورپوینت ابزارها و روش ها در مدیریت کیفیت" نام دارد و در گروه بندی "مدیریت" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت راهنمای استفاده از نرم افزار weka" نام دارد و در گروه بندی "مدیریت" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود فايل صوتی نشست علمی پوپوليسم در مصاف عدالت كيفری دكتر قربان زاده و دكتر فرحبخش" نام دارد و در گروه بندی "مدیریت" قرار ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پروژه تجزيه و تحليل فرآيندهاي شركت ايران پارس مبتني بر روش PBSA" نام دارد و در گروه بندی "مدیریت" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پروژه تجزيه و تحليل فرآيندهاي شركت ايران پارس مبتني بر روش PBSA" نام دارد و در گروه بندی "مدیریت" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پایان نامه با موضوع ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها" نام دارد ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پایان نامه با موضوع ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها" نام دارد ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طراحي نظام بودجه ريزي عملياتي در واحدهاي دانشگاهي مطالعه موردي: دانشگاه امام صادق عليه السلام...." نام دارد و در گروه بندی "مدیریت" قرار گرفته ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "طبقه بندی مشتریان براساس تکنیک شاخص مروجین بارویکردفازی..." نام دارد و در گروه بندی "مدیریت" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "شناخت وتعیین رابطه بین مولفه های دسته بندی ورفتارمصرف کننده..." نام دارد و در گروه بندی "مدیریت" قرار گرفته و توضیحات بیشتر ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "سازمان مبتني بر نقاط مرجع استراتژيك (بررسي اثر هماهنگي راهبردي عناصر سازماني بر عملكرد سازمان)..." نام دارد و در گروه بندی "مدیریت" قرار گرفته ...