۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پاورپوینت مدیریت فرهنگ سازمانی" نام دارد و در گروه بندی "کامپیوتر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در این ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "برنامه ساز همراه نسخه طلایی" نام دارد و در گروه بندی "کامپیوتر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "فول سوروس ربات دوست یابی" نام دارد و در گروه بندی "کامپیوتر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "درایور گرافیک NVidia GeForce GT 220 Driver v.­342.­00" نام دارد و در گروه بندی "کامپیوتر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بازنگری راهبردی نظام مالی مدیریت محلی کلانشهرهای ایران" نام دارد و در گروه بندی "کامپیوتر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "بررسی تاثیر شاخص‌های سرمایه اجتماعی بر وضعیت اقتصادی محله" نام دارد و در گروه بندی "کامپیوتر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "مدل الماس در مزیت رقابتی ملل" نام دارد و در گروه بندی "کامپیوتر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "افزايش رضايت مشتري با استفاده از الگوي QFD" نام دارد و در گروه بندی "کامپیوتر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "آنالیز سیستم های اندازه گیری" نام دارد و در گروه بندی "کامپیوتر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "سیستم تولید بهنگام" نام دارد و در گروه بندی "کامپیوتر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در این سایت ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "خودکارسازی هوشمند به شیوه تویوتا" نام دارد و در گروه بندی "کامپیوتر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "سمینار مدیریت کیفیت اروپایی" نام دارد و در گروه بندی "کامپیوتر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در این ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "عناصر و اجـزاء تشكيل دهنـده سيستم مديريت توسعه منابع انسانـي" نام دارد و در گروه بندی "کامپیوتر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "مديريت آب و اقتصاد شهري پایدار" نام دارد و در گروه بندی "کامپیوتر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تعیین ذینفعان برنامه پرداخت نقدی پس از هدفمندی یارانه ها در مناطق شهری ایران" نام دارد و در گروه بندی "کامپیوتر" قرار گرفته و ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "سرمايه ی اجتماعي و رابطه آن با مديريت و اقتصاد شهري" نام دارد و در گروه بندی "کامپیوتر" قرار گرفته و توضیحات ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "نقش سرقفلي در بازداري توسعه مراكز تجاري" نام دارد و در گروه بندی "کامپیوتر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "تحليل تاثير هدفمندکردن يارانه ها بر درآمد و هزينه کلانشهرها" نام دارد و در گروه بندی "کامپیوتر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "مقدمه ای بر فرآیند طراحی و برآورد تابع رفاه اجتماعی شهری" نام دارد و در گروه بندی "کامپیوتر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پروژه طراحی و ساخت سایت مرکز درمانی" نام دارد و در گروه بندی "کامپیوتر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود پاورپوینت یک رویکرد برای جلوگیری از نقض حریم خصوصی و نشت اطلاعات در داده کاوی حساس" نام دارد و در گروه بندی "کامپیوتر" ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "ترجمه مقاله انگلیسی: یک مطالعه تطبیقی از الگوریتم اجتماع زنبور مصنوعی" نام دارد و در گروه بندی "کامپیوتر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "دانلود پاورپوینت اجرای رتبه بندی مجدد تصویر وب با حفظ ارتباط" نام دارد و در گروه بندی "کامپیوتر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "قالب فارسی سایت فروشگاهی NEXX به صورت HTML" نام دارد و در گروه بندی "کامپیوتر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "قالب فارسی سایت دکوراسیون داخلی Deco light" نام دارد و در گروه بندی "کامپیوتر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "پروژه مهندسی نرم افزار سیستم داروخانه" نام دارد و در گروه بندی "کامپیوتر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "آموزش ساخت شماره مجازی و اکانت مجازی بهمراه نرم افزار" نام دارد و در گروه بندی "کامپیوتر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "جزوه دستنویس و ترجمه درس داده کاوی - دکتر مجید خلیلیان" نام دارد و در گروه بندی "کامپیوتر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "اعلامیه ترحیم مادر psd (طرح لایه باز) با قیمت مناسب" نام دارد و در گروه بندی "کامپیوتر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن ...

۹۶/۱۱/۲۸

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید "اعلامیه ترحیم مادر psd (طرح لایه باز)" نام دارد و در گروه بندی "کامپیوتر" قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در ادامه آورده ...